Projekt

Společnost Environmental Energy se zabývá provozováním kogeneračního zdroje, rozvody tepla a elektrické energie v průmyslové zóně ul. Žďárského v Kožichovicích. Jedná se o nový zdroj o výkonu cca 4,6 MWe a 7 MWt.

PODROBNÝ POPIS
Kogenerační zdroj, který zajišťuje výrobu elektrické energie a tepla, dodává po celý rok energie našim odběratelům v průmyslové zóně a zjišťuje tak spolehlivé a cenově výhodné dodávky energií.

Součástí energocentra jsou celkem čtyři kogenerační jednotky o celkovém elektrickém výkonu 4.200 KWe, které zajišťují dodávky elektrické energie pro naše zákazníky pomocí privátních rozvodu 22kV a trafostanic v průmyslové zóně Žďárského. Pro zvýšení efektivity energií používáme plynové a elektrické tepelné čerpadla, které zajišťuje co nejvyšší možné využití primární energie, celkově má kogenerační centrum výkon 5800 KWt tepelných na spádu 90/60 stupňů Celsia.

Součástí centra jsou i předávací stanice u jednotlivých zákazníků, u kterých zajišťujeme servis a obsluhu zařízení a to například absorpčních jednotek pro výrobu chladu a mrazu , kde jako primární energie slouží zdroj tepla.

Součástí projektu jsou i rozvody tepelné energie a elektrické energie v lokalitě průmyslové zóny a v případě zájmů je možné připojení na média tepla, elektrické energie na úrovni 0,4 / 22kV a přípojky chladu. Pro rozvody jsou použit předizolovaný potrubní systém pro podzemní rozvody tepla a chladu. Medionosná ocelová trubka je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášťová trubka z vysokohustotního polyetylenu chrání předizolované potrubí před vnějšími vlivy. Pro nadzemní vedení jsou použité spirol potrubí s hliníkovou folií. Pro rozvody elektrické energie jsou použity kruhové rozvody 22kV a trafostanice po trase většinou připraveny na míru odběratelům.

 
Kogenerační zdroj 3D model

Emergency service and dispatching:

Tel.: +420 771 136 112

Email: poruchy@e-eng.cz

Evropský fond pro regionální rozvoj

Společnosti byla poskytnuta dotace na projekt: ZDROJ KVET 5MWE KOŽICHOVICE A ROZVODY SZT, cílem realizace projektu je snížení spotřeby primární energie potřebné k výrobě tepla, chladu a výrobě elektrické energie v lokalitě průmyslové zóny obce Kožichovice.

Národní plán obnovy

Společnosti byla poskytnuta dotace na projekt „FVE Environmental Energy“ , cílem projektu je doplnění portfolia obnovitelných zdrojů a snížení energetické náročnosti. Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002255