Jsme společnost provozující energetické centrum v průmyslové zóně Kožichovice u Třebíče.

Evropský fond pro regionální rozvoj Národní plán obnovy

Společnosti byla poskytnuta dotace na projekt: ZDROJ KVET 5MWE KOŽICHOVICE A ROZVODY SZT, cílem realizace projektu je snížení spotřeby primární energie potřebné k výrobě tepla, chladu a výrobě elektrické energie v lokalitě průmyslové zóny obce Kožichovice.

Společnosti byla poskytnuta dotace na projekt „FVE Environmental Energy“ , cílem projektu je doplnění portfolia obnovitelných zdrojů a snížení energetické náročnosti. Číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002255